Region:

Stát:

Administrativní region: Korjak

Vyberte sídlo: